Maneviyat

Sessiz Vaveyla

NEDEN BEN? “…hepimiz biliyoruz ki hayat bütün canlı varlıklar için ta başlangıçtan zahmetli bir şeydir..” diyor Platon. Gerçekte yaşam dediğimiz olgu; acısıyla, tatlısıyla, ...