İlahiyat

İstemek

Yaratılışımız gereği, sürekli bir şeyler isteyen varlıklarız. İsteklerimiz hiçbir zaman sonlanmadı ve ölene kadar da istemeye devam edeceğiz. Nefsanî açıdan baktığımızda istekler sonsuzdur ...
İlahiyat

Besmele

Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim” ayeti mealince Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla demektir. Besmele, Allah’ı anmaktır. O’nun ismi ile başlamaktır. ...