Kişisel Gelişim

Öz Güven

Öz güven, Feltz’in tanımlamasına göre “genel bir özellik olmaktan daha çok bireyin belli bir aktiviteyi başarılı biçimde yerine getireceğine yönelik inancı ve bireyin ...