Çeşitli Bilgiler

Kuğunun Son Şarkısı

Güzelsin bi-bedelsin nâz-perversin dilârâsın, Değilsin bi-vefâ ammâ ki gâyet bî-muhâbâsın, Ne mâni’dir uzatsan destini bûs etse âşıklar, Kolun bükmezlere bir pâdşâh-ı âlem-ârâsın. (Güzelsin; ...