Yaşam

Mutluluk

Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir, şaka şaka reklam almadım bu yazımda. 🙂 Mutluluk denince akla gelen çoğu zaman farklı şeylerdir aslında. ...
Yaşam

Sevgi

Sevgi, insanın kendi de dahil bütün canlıların, insanlığa yaraşır biçimde, pozitif potansiyellerini açığa çıkarma gayretidir diyebiliriz. Ancak ve ancak saygıyla, nazik ve zarif ...
Psikoloji

Duygular

Duygu sözcüğü “belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim” olarak Türkçe Sözlük’te yer almaktadır. Aynı sözlük incelendiğinde “his” kelimesinin duygunun ...
Genel

Erdem

Erdem kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüklerinde “Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.” ve “insanın ruhsal olgunluğu” ...
Psikoloji

Yaşamın Anlamı

Anlamlandırılmamış bir yaşam, sürdürülmeye değer mi? Logoterapi’nin kurucusu Victor Frankl, Nazi toplama kamplarında yaşamına devam ettiği esnadaki gözlemlerine dayanarak insanları hayata bağlayan bir ...
Kişisel Gelişim

İstikrar

İstikrarın sözlük anlamı aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık ve stabilizasyondur. Evrendeki birçok varlık istikrarını koruma eğilimindedir. Düzenlilik, eylemini sürdürmeye devam etmek, yaşamsal düzeyde ...
Kişisel Gelişim

Öz Güven

Öz güven, Feltz’in tanımlamasına göre “genel bir özellik olmaktan daha çok bireyin belli bir aktiviteyi başarılı biçimde yerine getireceğine yönelik inancı ve bireyin ...
Psikoloji

Affetmek

Affetmek, karşıdaki kişiyi ya da durumu unuttuğumuz, onunla uzlaştığımız ve onun haklı olduğunu kabul ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Kişinin haksızlık yaşamasına karşılık kin, intikam ...
Yaşam

Aşk

Aşk, duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımızın bütüncül bir öğesidir. Oldukça karmaşık olan bu öğe, kişiler arası ilişkilerimizin tamamlayıcı bir faktörü olarak karşımıza çıkabilmektedir. Alanyazın ...
Genel

İyimserlik

İyimserlik nedir, ne değildir? Polyannacılık yapmak iyimserliğe dahil midir? Peki Polyanna’nın kendisi olunması gereken bir iyimserlik timsali miydi, tabii ki cevap hayır. Peki ...

Posts navigation