Bilişim & Teknoloji

Sosyal Medyada Bağımlılık

0

Kavram:

Yaşamımızdaki önemini gittikçe artıran internet, birçok ağ ile iletişim ve haberleşmeyi sağlayan sistemlerin genelini oluşturan yapıya verilen addır.

İnternetin Tarihçesi ve Dünya’da Kullanımı

Tarihin akışına bağlı olarak zaman zaman bazı noktalarda telgraf öncelikli haberleşmeyi sağlamaktaydı. Buna bağlı olarak telgraf sistemi öncü olarak internetin gelişimini sağlamıştır. İnternetin gelişimi yıllar bazında 1950’li yıllara uzanmaktadır. Dolayısıyla yıl bazında düşünülürse bilgisayarın ilk gelişim dönemine de vurgu yapmaktadır. İlk paket ağların şekillenip geliştirilmesi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa’da ki laboratuvarlarda gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de İnternet Kullanımı

İnternetin kullanımı kültür, sanat, bilim, eğlence, alışveriş gibi birçok alanda erişilebilirlik ve kolaylık sağlamıştır. İnternet erişiminde ODTÜ ve TÜBİTAK iş birliğinin sağlanması ile 1993 yılı Nisan ayında ilk olarak Türkiye ile diğer ülkeler arasında da erişim gerçekleştirilmiştir.

İnternet Kullanmanın Amaçları

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte, insan hayatında önemli bir yere sahip olan internete birçok açıdan ihtiyaç duyulmuştur. Daha önceleri yalnızca masa üstü bilgisayarlar mevcut iken günümüzde birçok teknolojik cihazlara erişim sağlanmaktadır. İnternet, toplum insanlarının öncelikli ihtiyacı haline gelmiş bulunmaktadır.

İnternet Kullanımının Yaygınlaşma Nedenleri

İnternet kullanımında ciddi anlamda gelişim 1990‟lı yıllardan itibaren sağlanmaya başlanmıştır. Daha önceleri iletişin alanında önemini gösteren internet, daha sonraları birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.

İnternete erişim; iletişimsel, gelişimsel, görsel, işitsel, algısal, eylemsel vb. özelliklerin insanlar üzerinde etkiler yaratması dolayısı ile sosyal medyanın kullanılmasını daha da etkin hale getirmiş bulunmaktadır. İnternete erişim kolaylığı ve erişimin engellenememesi gibi özellikler sosyal medya kullanımını daha güçlü hale getirmiştir.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber insanların yaşam tarzları, eylemlerindeki değişiklikler kendini göstermektedir. Günümüz internet çağında birçok noktaya erişmekle beraber, sosyal ağlardaki hızlı gelişimin popüler duruma gelmesi iletişim ağında da farklı boyutları beraberinde getirmiştir. Bu durum netice itibariyle sosyalleşmenin dışında farklı bir sosyal boyut kazanmıştır. İnsanların iletişim şekilleri, yaşam şekilleri, kültürel tabakada elde edilen bilgi oluşumundaki farklılıklar gibi birçok yönden değişikliğe uğramaktadır. Kişiler geleneksel iletişim şekillerinden uzaklaşarak, toplumsal yabancılaşmaya eğilim göstermektedirler. Dolayısıyla sosyal ağlarda iletişim kurmanın artmış olduğu günümüzde, insanlarımızın birbirleriyle birliktelikleri, yanyana iletişim kurmaları ve fiziki temasları yani hergelen gün geleneksel iletişimi daha da zorlayıcı duruma getirmiştir. Özellikle yeni nesil dediğimiz genç kuşak; günlük yaşamda zamanının birçoğunu internet başında, sosyal medyada veya oyun vb. şeylerle geçirmektedirler. Geleneksel nitelikte ailede başlayan iletişim mekânı, günümüzde internet kafelerde iletişim mekânı olarak ta yerini bulmuştur. Bu durum internet kafedeki gençlerin de yanyana oldukları halde iletişim kurmadıkları ve sadece internet ağlarını kullandıkları görülmektedir. Benzer durum aile ortamında da kendini göstermektedir. Aynı aile fertlerinde ayrı ayrı odalarda bilgisayar veya cep telefonlarından sosyal medya ile iletişim kurmakla meşgul olmaktadırlar. Özellikle aile içerisindeki bu durum; ailedeki iletişimin son noktaya geldiğini açıklar. Yaşanan durumlar gösteriyor ki, insanlar fiziksel yalnızlığa itilmişliğin göstergesini sergiliyorlar. Fakat kişiler sosyal ağlar sayesinde yalnızlık duygusundan uzak kendi duygu, düşünce ve iradeleriyle gayet memnun bir şekilde yaşamlarını şekillendirmektedirler. Tatbi ki bu iletişim şekillerinin olumlu veya olumsuz durumları yansıtıp yansıtmadığı ise birçok sorulacak sorunun anlam kazınmasıyla etkili alacağı anlamını taşımaktadır.

Sosyal Medya

Sosyal medya; kullanıcılara karşılıklı paylaşım imkânı sağlayan kullanıcılarının kişisel veya gruplar içinde medya içeriği oluşturmasına imkân veren dijital medya ve teknolojidir. Sosyal medya; en basit tabiriyle haber, içerik ve bilgiyi paylaşma, okuma ve keşfetme alışkanlıklarını değiştirir.

Gelişim evrelerinde insanlar;sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik vb. değişiklikler gösterirler. Ergenlikle beraber yaşamları birçok yönde şekillenmeye başlar. Algıları, dürtüleri, bakış açıları,fikirlerinde üretkenlikleri gibi birçok şey üzerinde değişiklik gözlenebilir. Bazıgençler; duygularını dışa vuramamakta ve insanlarla paylaşımda bulunamamaktadırlar. Her şeyi iç dünyalarında yaşarlar. İşte sosyal medya, bu tür kişilerdeki sorunsallığı ortadan kaldırarak, kişilerin kendi kendine yetebileceği internet penceresinde farklı bir bakış açısıyla dünyaya bakmasını ve görmesini sağlayacaktır.

Sosyal Medya Tarihçesi

Sosyal medya, tarihsel olarak 1978 yılında, W. Çiriştensen ve R. Suessadlı iki teknoloji tutkunu, öncelikle BBS adı verilen bir yazılım ile arkadaşları arasında iletişimi gerçekleştirmeye çalışmışlardır. İnternetin gelişimiyle birlikte Sosyal medyada insanlar, iletişim ağı oluşturarak duygu, düşünce ve fikirlerini rahatlıkla açıklayacakları ortamı elde etmiş oldular.

Sosyal Medya Özellikleri

Çeşitli özellik gösteren sosyal medyanın en çok önem arz eden özelliği, birçok insan tarafından gerçekleştirilen arkadaşlık profillerini bünyesinde barındıran siteler olarak ön plana çıkmasıdır.

Sosyal Medyanın Etkileri

Hayatının önemli bir parçası haline gelen sosyal medya, insanlar üzerinde dolaylı veya doğrudan olumlu veya olumsuz etkiler gösterebilirler. Gündem olarak sosyal medyayı takip etme, eğlence, alışveriş, kültür, sanat ve etkinlikler gibi birçok noktada insanların hayatını kolaylaştırmaktadır. Zaman zaman olumsuz sonuçlanan durumlarla da ister istemez karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bunlar; zamanla değişkenlik göstererek, örneğin bir terör örgütünün propagandası, kimi zaman yasaklı ürün ve maddelerin elde edilmesi gibi noktalara kadar ulaşabilmektedir.

Sosyal Medya Çeşitleri

İletişim sosyal medya çeşitleri

Bloglar, Blogger, WordPress, Blogcu, Diğer Blog Servisleri, Mikro Bloglar / Durum Uygulamaları, Twitter, Tumblr…

Sosyal Ağlar

Facebook, Myspace, Friendster, Hi5, Linkedln, İş birliği, Wikiler, Wikipedia, Sosyal Etiketleme (İşaretleme), Delicious, İçerik Toplulukları, Youtube, Flickr, Instagram, Foursquare, Fotokritik, Görüş ve İzlenimler, Soru & Cevap Toplulukları, Yahoo! Answers, Answerbag, Ask.fm, WhatsApp…

Sosyal medyaya ilişkin tutumların belirlenmesi, problemlerin ve alt problemlerin neler olduğu, bu durumun araştırılmasındaki önemi, amacı, sayıltıları (formlar ve ölçekler), sınırlılık düzeyleri (örneklemler evren bütüncül varsayılarak ancak formlar ve ölçekler dahilinde sınırlılıklar) vb. soru ve başlık içeriklerinin araştırılması önem arz eder.

Ergen, genç nesil, hatta orta yaş grubu insanların zaman içerisinde hızla ilerleme gösteren sosyal medya kullanımlarına ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik araştırmalar yapma, zorunlu hale gelmeye başlamıştır.

Araştırma yapılırken cevap aranacak faktörlerden bazıları:

  1. Cinsiyet durumu.
  2. Aile birlikteliği.
  3. Yaşadığı yere ait yerleşim yeri durumları.
  4. Yaş düzeyleri.
  5. Öğrenim düzeyleri.
  6. Alt boyutlu çeşitli ölçek maddeleri gibi..

Teknolojideki gelişme sürece bağlı olarak daha hızlı gelişmektedir. Maddiyatın insanlara sunduğu imkanlarla bilgisayar, akıllı telefonlar, internete bağlanma ve erişim durumları özellikle genç kesimin sosyal medya ile daha yakından ilgilenmesine ve daha çok iç içe olmasına dolayısıyla cezbederek daha da bağımlı hale gelmesine vesile olacaktır. Bu durum ilerleyen zamanlarda bireyler üzerinde fiziksel ve psikolojik anlamda olumlu ve olumsuz etki bırakacaktır.

“EĞİMDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI / EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR” adlı kitabımdan (Basım Yılı 2021)

Turan Demir

Yazarın Diğer Yazıları

Yorum

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir