Yaşam

Kuşaklar

0

KUŞAKLAR / ALFA KUŞAĞI

Kuşaklar, yaşadıkları döneme göre aldıkları kültür, beceri ve fikirlerden yola çıkarak oluşan yaş farklılıklarını ortaya koyar. Genç ve yaşlı kitleler arasında fikir uyuşmazlığı, fikir çatışmalarına yol açmaktadır.

Sessiz kuşak (gelenekçi kuşak): 1925 – 1946

X kuşağının ebeveynleri olarak karşımıza çıkarlar. Öğreten merkezli olup otoriteye karşı saygı gösterirler. Bu kuşak 2. dünya savaşının olgularını yaşayan nesildir. Ekonomik dönemin buhranlarını yaşayan; Acı, kayıp, yokluk vb. beraberinde taşıyan kuşaktır.

Bebek Patlaması (Boby Boomers): 1946 – 1964 yılları arasında doğanlar.

Aile kavramından daha çok İşlerini önemseyen, işlerine sıkı sıkıya bağlı, gerçekçi, çalışkan, öz güvenli kişilikleriyle ve uyumlu yapıları ile göze çarparlar. Emeğin yoğun, yokluğun ileri seviyede, yetinme ve kanaatkarlığın hakim olduğu dönemdir. Bu dönem savaşlar ayrı bir etken. Kore savaşları, Kıbrıs Barış Harekatı gibi. Almanya, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde giden gurbetçi dönemlerini içerir.

İkinci dünya savaşı sonrası savaşa katılan ülkeler bazında nüfus çoğaltma stratejisi sonrası doğan bir milyar civarı çocuğun doğumu nedeniyle adlandırılan dönemdir.

X ve Y kuşağının anne babası yada Z kuşağının dede ve nineleridir. Aynı zamanda X kuşağının en çok ebeveynlerinden etkilendiği dönem Boby Boomers dönemidir.

X kuşağı: 1965 – 1979 yılları arasında doğanlar.

Kayıp kuşak olarak ta anılır.

Çalışkan, otoriter, kurallar çerçevesinde hareket eden, parayla motivasyon sağlayan, aitlik duygusu ve sabrı yüksek nesil olarak görülür. Yaşamın etkileriyle ve deneyimleri sayesinde karar verme mekanizmalarını geliştirerek risklere açık nesil olarak yetiştiler. Dönemin verdiği siyasi olaylar, köyden kente göç ve dolayısıyla bu kuşağın teknolojinin temellerinin yeni yeni atıldığı, teknolojiye uyum sağlamada zorlanma, adapte olamama gibi birçok gelişmelerde zorluk çeken nesildir. Boşanmaların yoğun etkisiyle çocukların yaşadıkları sıkıntılar X kuşağının şüpheci olma özelliğini de ayrıca ortaya koyar.

Y kuşağı: 1980 – 1999 yılları arasında doğanlar.

Y kuşağı en geniş kuşak özelliğine sahiptir. Teknoloji yanlısıdırlar .Otoriter gücün en zayıf olduğu dönem denebilir. Emek ve disiplin anlayışının orta düzeyde, teknolojinin üst seviyelerde seyrettiği dönemi içerir.

Yenileşmeye açık olmalarından dolayı öğrenme odaklı, işgücü deneyiminden dolayı ise geri bildirimi güçlü nesildir.

Y kuşağı, aile yapısını önemseyen jenerasyondur. Çocukluk yaşantılarını aileye olumlu hissettirmeye ve nesline verebileceği şeyleri aldığı çocuklukla birlikte taşımaları. Özgüvenli ve özgürce sokak yaşamlarına kavuşup, ayrıca ekonomi ve çeşitli olayların etkisinde yaşayan nesildir.

Z kuşağı (milenyum kuşağı): 2000 ve sonrasında doğanlar.

Küresel kültürün gerçek ögeleridirler. Teknolojiyi ustalıkla kullanabilen teknoloji kuşağı çocuklarıdırlar. Ne olursa olsun bilgisayar ve bilgisayar oyunları vazgeçilmezleridir. Teknolojiye erişimin olması nedeniyle istedikleri birçok şeye hızlı erişmek z kuşağı için mümkün olmaktadır. İnternette erişimin engellenememesi nedeniyle de sosyal medya üzerinde bağımlılık oluşturarak kuşak çatışmalarının yoğun yaşandığı jenerasyon olarak görülmektedir.

Teknoloji bağımlıları olarak farklı farklı (nomofobi, puhubbing gibi) davranışsal özellikler sergilerler.

Bu kuşak aşırı özgüvenli ve rekabetçi yapıya sahiptir. Başkalarına bağımlı yaşamayı tercih etmezler. Alınan kararlarda yer almayı isterler. Otoriter, disiplin, emek, kanaat etme ,yokluk gibi öğeler düşük düzeyde kendini seyrettirir. Yenilikler peşinde olup öncü olma duygusuyla ön plana çıkarlar. Sabırsızdırlar. Çalışmanın gerekliliğini bilirler. Çok yönlü oluşları ile birçok işin üstesinde gelme eğilimindedirler. Hayatın zorluklarında bıkkınlık hissederek boşvermişlikler ve alaycılık yapıları ise zaman zaman ön plana çıkmaktadır.

Alfa Kuşak: 2010 yılı ve sonrası doğan bebek ve çocuklardır.

(3. Milenyum 21. y.y) son kuşak olduğu vurgulanmaktadır. Bu kuşak çocukları aynı zamanda dijital teknolojiyi güçlü yaşayan jenerasyon çocuklarıdırlar. Hayatın her alanı teknolojiye bağımlıdır. Z kuşağı kardeşlerinin de teknolojiye hakim olmasıyla birlikte, teknolojiyi akıllıca ve üst düzeyde kullanan kuşak çocuklarıdır. Bilgi beceri, eğitim vb. açıdan farklı kazanımların görüleceği alfa kuşağı çocuklarıdır.

Etkileşimler online ve sosyal etkileşimle seyir etmektedir .Paylaşımlarını sosyal medya üzerinde yoğun bir şekilde gerçekleştiren nesildir .
Tarihin akışı içerisinde yaş farkı nedeniyle kuşaklararası oluşan olumlu şeylerin yanı sıra, olumsuz fikir ayrılıklarının görülmesi çeşitli çatışmalara neden olmaktadır.

Gelecek nesillerin bakış açılarının pozitif yönde gelişmesi temennimiz olmalı.
Saygılarımla…

Turan Demir

Bilge Öğretmen

Önceki makale

Bir Siyahi Pencere

Sonraki makale

Yazarın Diğer Yazıları

Yorum

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha Fazla Yaşam